Workshop ronde 2 – Geen coalitieakkoord maar een raadsakkoord

De oorsprong van het onderwerp is te vinden in het feit dat er in veel raden een nogal scherpe tegenstelling bestaat tussen coalitie en oppositie. Soms nog voor de verkiezingen, maar altijd na de verkiezingen ontstaat er een stoelendans over wie het met wie gaat doen en wie de oppositie moet gaan vormen.

Dit is vrijwel altijd een voor het publiek volslagen ondoorzichtig proces, waarvan de uitkomst soms weinig te maken heeft met de verkiezingsuitslag. De partijen die de coalitie gaan vormen, gaan vervolgens om tafel zitten om een coalitieakkoord te maken. Afhankelijk van de oorspronkelijke programmatische verschillen en ook het al dan niet aanwezige vertrouwen tussen de coalitiepartijen, levert dit een minder maar dikwijls meer dichtgetimmerd akkoord op. Het vervolg is meestal dat de oppositiepartijen er 4 jaar min of meer voor de spreekwoordelijke spek en bonen bijzitten en niet zelden de strategie van spaak in de wielen kiezen.

De basis van het nieuwe model is dat na de verkiezingen er geen coalitieakkoord maar een raadsbreed gedragen raadsakkoord gemaakt wordt . In dat raadsakkoord worden niet de oplossingen omschreven, maar alleen en op hoofdlijnen  de problemen die in de nieuwe raadsperiode aangepakt moeten gaan worden. Dus allen het wat niet het hoe. Daarover vindt in de raad discussie plaats. Van belang is hierbij ook dat de wethouders niet partijgebonden hoeven zijn maar dat gekozen wordt voor de beste man/vrouw voor de klus.

In deze workshop gaan we het uitgebreid hebben over de tegenstellingen, mogelijkheden en toekomstscenario’s waarin het coalitieakkoord niet de cultuur bepaalt.

Door: Ton Dijkman (raadslid voor Cranendonck Actief in de Gemeente Cranendonck) & Erik van de Voort (raadslid D66Nieuwegein)

 

 

 

 

Categorieën:Workshops 11 juni

Ayla Schneiders

Statenlid D66 Provincie Utrecht - Student Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs HU / UU - Afgestudeerd toneelschrijver HKU