Dave Ensberg

Ik ben Dave Ensberg-Kleijkers (1984), woonachtig in het Zuid-Limburgse Sittard en bestuurskundige (Universiteit Leiden). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling in Midden-Brabant met zeven scholen en een expertisecentrum voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren tussen 4 en 20 jaar. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van Stichting Johan Ferrier Fonds, lid van de Raad van Advies van Stichting Martin Luther King Lezing en voorzitter van Stichting Het Nieuwe Wij.

Vanuit die laatste rol ben ik samen met mijn collega-bestuursleden van Het Nieuwe Wij vanaf het begin betrokken bij de organisatie van het Festival Inclusieve Politieke Cultuur. Wij geloven dat een samenleving met meer verbinding, vertrouwen en wederzijds respect mogelijk is. Zeker wanneer de politiek daarin het goede voorbeeld geeft. Een meer inclusieve samenleving kan niet zonder een meer inclusieve politieke cultuur! Hoe we met elkaar omgaat, bepaalt immers wie we zijn.

Zelf was ik in 2012 kandidaat-Kamerlid voor het CDA en in 2015 kandidaat-Statenlid namens het CDA Limburg. In 2015 mocht ik winnaar zijn van de Jan Peter Balkenende Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jongere die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het christendemocratisch gedachtegoed.

Categorieën:Wij zijn

Ayla Schneiders

Statenlid D66 Provincie Utrecht - Student Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs HU / UU - Afgestudeerd toneelschrijver HKU